Hva betyr å refinansiere lån?

Det å refinansiere lån betyr at man betaler ned ett eller flere lån med et nytt lån – altså at man flytter gjelden.

Om noen skal refinansiere lån, kan det også være snakk om å øke et allerede eksisterende lån – som boliglånet.

Refinansiere lån

Hvorfor refinansiere lån?

Å refinansiere lån kan by på flere gunstige fordeler. Mange velger for eksempel å refinansiere dyre lån, som for eksempel forbrukslån, noe som kan gjøre at de sparer penger. Dette er takket være lavere rentekostnader og gebyrer på det nye lånet.

En annen fordel ved å refinansiere lån, er at man kan få bedre økonomisk kontroll og oversikt. Det er for eksempel mye enklere å holde styr på ett lån, enn på kanskje 10 eller 20 lån. Dette er grunnen til at mange ønsker å samle lån – de får da én faktura å forholde seg til.

Hvilke typer lån kan brukes på å refinansiere lån?

Det finnes hovedsakelig to ulike typer lån til refinansiering. Du kan refinansiere lån med sikkerhet, eller uten.

Vi skal nå se nærmere på de ulike lånetypene for deg som ønsker å refinansiere lån.

Hva betyr å refinansiere lån uten sikkerhet?

Dersom man velger å refinansiere lån uten sikkerhet, betyr det at man tar opp et usikret lån til å betale ned andre lån med. Dette kan for eksempel være et forbrukslån.

Det å refinansiere dyre lån uten sikkerhet, kan være en god løsning hvis du ikke eier egen bolig eller har kausjonist. Sørg uansett for at du velger et lån som har bedre lånevilkår enn dagens lån, slik refinansieringen faktisk lønner seg.

Refinansiere lån med sikkerhet i bolig

Det mest gunstige er å refinansiere lån med sikkerhet. Dette betyr som regel at man øker et eksisterende boliglån, og dermed kan betale ned dyre lån med det langt gunstigere boliglånet.

Lån med sikkerhet gir banken ekstra garanti for tilbakebetaling, siden pant i boligen innebærer at eiendommen kan tvangsselges om du ikke betaler lånet. Dermed vil også lånevilkårene bli mer gunstige.

Refinansiere lån med sikkerhet

Hvilke kriterier må oppfylles for å kunne refinansiere lån?

Når du søker om å refinansiere lån hos banken, vil en rekke faktorer vurderes når det skal avgjøres om du kan få lån eller ikke.

Hvilke faktorer, avhenger helt av hva slags lån du søker om.

Kriterier for å refinansiere lån med forbrukslån

Skal du søke om å refinansiere lån uten sikkerhet, altså at du søker om et forbrukslån, vil banken utføre en kredittsjekk. Her sjekker de at du har stabil inntekt, at du er gammel nok og lignende. Total gjeld er også avgjørende. Kredittscoren avgjør hvor mye du kan låne.

Har du betalingsanmerkninger, vil du som regel få avslag på lånesøknaden din dersom du søker etter lån uten sikkerhet.

Kriterier for å refinansiere lån med sikret lån

Søker du etter lån med sikkerhet til å refinansiere lån, vil banken også utføre en kredittsjekk og sjekke at din totale gjeld ikke overstiger fem ganger inntekten. Du vil få en kredittscore som vil være med på å avgjøre hvor mye du kan låne.

Samtidig må banken sjekke at du har fri verdi i boligen din, eller at kausjonisten har tilstrekkelig med fri verdi i sin bolig. Det er som regel krav om at du fremlegger en nyere e-takst utført av en eiendomsmegler, eller at bankens egen takstmann takserer boligen.

Betalingsanmerkninger kan gi grunnlag for avslag på lånesøknaden, men ikke nødvendigvis.

Kan jeg refinansiere lån om jeg har betalingsanmerkninger?

Det kan være mulig å få lån selv om du har betalingsanmerkninger i noen tilfeller (hvis du søker hos en spesialbank). Men hos de tradisjonelle bankene vil du som regel få avslag på lånesøknaden om du har betalingsanmerkninger eller inkasso.

Dersom man skal refinansiere lån med betalingsanmerkning, kan det være aktuelt å ta opp et såkalt omstartslån hos en spesialbank.

Hos disse bankene vil som regel ikke betalingsanmerkninger eller inkassosaker være avgjørende for hvorvidt du får lån eller ikke. Banken vurderer heller søknaden din basert på nåværende og fremtidig betalingsevne.

Hvordan refinansiere lån?

Hvis du har planer om å refinansiere lån, er det forholdsvis enkelt å komme i gang. Du kan enten sende inn et søknadsskjema om lån direkte via bankens egen nettside, eller fylle ut en lånesøknad hos en låneagent.

Mange synes sistnevnte er det enkleste, for da kan du potensielt søke om lån og få lånetilbud fra flere banker. Det er alltid lurt å søke hos flere banker når du skal refinansiere lån, for da kan du sammenligne flere lån og velge det mest gunstige av dem.

Første steg er altså å fylle ut lånesøknaden og sende den til banken. I søknaden fyller du inn opplysninger om deg og din privatøkonomi, samt en eventuell kausjonists økonomi. Både gjeld, inntekt og ønsket lånebeløp skal oppgis.

Skal du søke om å refinansiere lån med sikkerhet i bolig, vil banken be deg om å sende inn dokumentasjon på boligens verdi dersom du er en aktuell lånekunde. Banken behandler lånesøknaden din, og sender deg et eventuelt lånetilbud innen rimelig tid.

  1. Fyll ut et søknadsskjema
  2. Banken vurderer lånesøknaden din
  3. Send inn eventuell tilleggsdokumentasjon
  4. Du mottar eventuelle lånetilbud
  5. Velg beste tilbud for å refinansiere lån på en lønnsom måte

Hvor mye kan jeg låne når jeg skal refinansiere lån?

Maksimalt lånebeløp vil være helt avhengig av din låneevne og kredittscore. Søker du om lån med sikkerhet, vil også mengden fri verdi i eiendommen være avgjørende for hvor mye du kan låne.

Som regel kan du låne alt fra 10–20 000 kroner til omkring 500–600 000 kroner om du søker om et forbrukslån (refinansieringslån uten sikkerhet).

Om du skal søke etter å refinansiere lån med pant i eiendom, altså et sikret lån, er lånegrensene litt høyere. Her kan du som regel låne fra 100–250 000 kroner og oppover. Øvre grense vil blant annet avhenge av boligens markedsverdi.

Ønsker du å refinansiere små, dyre lån, kan altså et billige forbrukslån uten sikkerhet være mer aktuelt enn å øke boliglånet.

Hva koster det å refinansiere lånet?

Når du skal refinansiere lån, vil du ta opp et nytt lån. Dette lånet er som regel billigere enn lånene du betaler ned, men vil fortsatt ha kostnader i form av renter og gebyrer. Kostnadene varierer fra bank til bank, og fra lånekunde til lånekunde.

Renten på lånet ditt vil blant annet avhenge av din økonomiske situasjon. Har du god og solid økonomi, kan du ofte få bedre lånevilkår enn dersom du får lav kredittscore. Renten vil også påvirkes avhengig av om du har lån med eller uten sikkerhet.

Hva koster det å refinansiere lånet med sikkerhet? Dette avhenger av hvorvidt du har refinansieringslånet hos en tradisjonell bank eller spesialbank. Førstnevnte har de mest gunstige lånevilkårene, og som regel svært lav rente.

Tar du opp et forbrukslån til å refinansiere lån med, vil som regel renten være forholdsvis høy. Det kan imidlertid være lønnsomt likevel – dersom effektiv rente er lavere på det nye lånet enn på de gamle lånene.

Hvor kan jeg få rådgivning om jeg ønsker å refinansiere lån?

Er du usikker på hvordan du bør refinansiere lån? Det kan være nyttig å snakke med banken dersom du ønsker gode råd. De fleste banker tilbyr kundeservice og/eller rådgivning.

Du kan også snakke med NAV dersom du ønsker gratis gjeldsrådgivning.